Digital Advertising – EMS Marketing Online
  • Phone: +1 (919) 324 0568
  • Email: emsmarketingha@gmail.com

Digital Advertising

EMS Marketing Online > Digital Advertising
  • phân tích tình trạng của tiệm
  • lên plan chạy quảng cáo 
  • quảng cáo các tiệm nails & spa trên các kênh social media giúp thu hút khách hàng 1 cách chủ động phù hợp với các tiệm nails & spa.
  • tiếp cận các khách hàng mục tiêu theo yêu của tiệm dẽ dàng.
  • thời gian chạy quảng cáo linh hoạt
  • Tiền quảng cáo nếu không sử dụng hết có thể được bảo lưu để sử dụng vào ịp khác.
Cart