Social Media Marketing - EMS Marketing Online
 • Phone: +1 (919) 324 0568
 • Email: emsmarketingha@gmail.com

Social Media Marketing

EMS Marketing Online > Social Media Marketing
 • Social Media Marketing là dịch vụ xây dựng nội dung, cải thiện hình ảnh thương hiệu và chỉ số review tại 4 trang mạng xã hội quan trọng nhất của tiệm nail & spa gồm Google Business, pintest, Facebook và Instagram.
 • các bước tiến hành
 • Hỗ trợ lấy quản trị hoặc tạo mới 4 trang mạng xã hội
 • Viết giới doanh nghiệp, xây dựng business policy.
 • Biên soạn bảng giá, viết chú thích service và sản phẩm.
 • Post toàn bộ services của tiệm vào Fanpage
 • Setup hệ thống trả lời tự động trên Fanpage
 • Setup online booking trên Fanpage
 • Verify số điện thoại, địa chỉ, business hours và cập nhật closing holidays
 • Thiết kế hình ảnh và custom graphic design logo, banner.
 • Post nail design images hàng tuần
 • Post good reviews on Google, Facebook hàng tuần.
 • Tăng like và lượt tương tác Fanpage.
 • Trả lời good and bad review
 • Support đồng quản trị mạng xã hội của tiệm