SEO - EMS Marketing Online
  • Phone: +1 (919) 324 0568
  • Email: emsmarketingha@gmail.com

SEO

  • SEO dua website len top google trong vong 3 tháng
  • Viết bài chuẩn seo để tăng lượng tìm kiếm
  • quy trình: hiển thị vị trí tiệm, xác minh vị trí với google map, apple map, facebook maps
  • thường xuyên cập nhập, sản phẩm, hình ảnh và chăm sóc trong 1 năm
  • viết bài seo và lam seo on-page, off page cho tiệm
  • Khai báo tiệm với google master tools, cài đặt công cụ SEO trên website, công cụ khai báo dữ liệu