Cần mua tiệm nail tại Virginia – EMS Marketing Online
  • Phone: +1 (919) 324 0568
  • Email: emsmarketingha@gmail.com

Cần mua tiệm nail tại Virginia

EMS Marketing Online > Our Blog > Thiết kế Nails & Spa > Cần mua tiệm nail tại Virginia

Cần mua tiệm Nail tại Virginia
– Quy mô: 8 bàn 8 ghế
– Income Tax 360
– Income tiệm : 400
– Khu town, đông đúc
– Có lượng khách ổn định càng tốt

Budget: 150k hoặc thương lượng
Contact Mrs Trinh: (571) 474-9135

Leave a Comment

Cart