Cần Tuyển Thợ Nail tai Alington Heights (USA) - EMS Marketing Online
  • Phone: +1 (919) 324 0568
  • Email: emsmarketingha@gmail.com

Cần Tuyển Thợ Nail tai Alington Heights (USA)

EMS Marketing Online > Our Blog > Tìm Việc Nails > Cần Tuyển Thợ Nail tai Alington Heights (USA)
Tuyen tho nail
  • Cần tuyển thợ Nail Gấp! Gấp! Gấp!

– Cần tuyển thợ Nail full time biết làm ( Dip, No chip, bột, tay chân nước, biết vẽ art càng tốt) hoặc thợ part time biết làm tay chân nước, no chip, bột.
– Khách khu mỹ trắng tip cao, đảm bảo lương rất cao.
– Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng
Thông tin liên hệ: Chị Linh: 847 -258- 1524 or 773-934-5511

 

Leave a Comment