Tiệm nail ở South Carolina cần thợ nail gấp!!! - EMS Marketing Online
  • Phone: +1 (919) 324 0568
  • Email: emsmarketingha@gmail.com

Tiệm nail ở South Carolina cần thợ nail gấp!!!

EMS Marketing Online > Our Blog > Tìm Việc Nails > Tiệm nail ở South Carolina cần thợ nail gấp!!!

Thợ chân tay nước bao lương 1.000 1 tuần/ 6 ngày.

Thợ tcn dipping bao lương 1.200/6 ngày.

Thợ Everything 1.500/ 6 ngày,

Tiệm khu Mỹ trắng, học sinh đại học, khách sang, tip cao, tiệm đông khách quanh năm ()

Yêu cầu thợ: có bằng South Carolina

Cell Phone: 843 456 9999 (Ms Nhung) nếu không nghe máy vui lòng gửi message

Thanks you

Leave a Comment