Tuyển Thợ Nail tại Newport Wales UK - EMS Marketing Online
  • Phone: +1 (919) 324 0568
  • Email: emsmarketingha@gmail.com

Tuyển Thợ Nail tại Newport Wales UK

EMS Marketing Online > Our Blog > Marketing Online > Tuyển Thợ Nail tại Newport Wales UK
Tuyen tho nail uk

Tiệm Kyle Nails UK cần tuyển thợ nail gấp
Add: 444 Corporations road NP19 OGN Newtport Wales
Yêu cầu thợ nail: thợ cứng biết làm nhiều design càng tốt, nhiệt tình trong công việc. Nam/ Nữ đều được.
Chi tiết công việc tiệm Kyle Nails:
– Chia turn rõ ràng, không tranh giành khách
– Bao ăn ở
– Income cao
– Chủ hòa đồng, nhiệt tình, vui vẻ và hỗ trợ nhân viên hết mình.
Thông tin liên hệ Chủ tiệm Kyle Nails: 07583407199 nếu không nghe máy vui lòng send mess.

Tuyen tho nail uk

Leave a Comment