;

Cần mua tiệm Nail tại Virginia
– Quy mô: 8 bàn 8 ghế
– Income Tax 360
– Income tiệm : 400
– Khu town, đông đúc
– Có lượng khách ổn định càng tốt

Budget: 150k hoặc thương lượng
Contact Mrs Trinh: (571) 474-9135

Author

Admin

Leave a comment