;
Việc làm nails

Cần sang tiệm nail tóc tại Portland, Oregon

sang tiệm Nail Tóc tại Portland, Oregon

Hair Do USA & Nails cần sang tiệm Nail Tóc tại Portland, Oregon

  • Tiệm tâm huyết đã build hơn 10 năm, có lượng khách ổn đinh (walk in và hẹn).
  • Do bận quá nhiều việc + gia đinh, nay sang lại cho anh chị nào thật sự thiện ý, muốn làm ăn ổn định cuộc sống…
  • Price: $11.

LIÊN HỆ NGAY

  • Phone: (503)-362-1119
  • Address: 3872 Center St NE Portland, Oregon 97301

Author

shinee

Leave a comment