;

HOT TIP NAILS CẦN THỢ GẤP TẠI TAMPA, FLORIDA

  • Tiệm nằm khu vực Sheldon and Waters Tampa – FL 33615.
  • Tiệm rất cần thợ tay chân nước hoặc Everything: chuyên bột, biết design.
  • A/C/E đang cần đổi chỗ làm việc hoặc cần 1 nơi làm viêc có income ổn định.
  • Tiệm có supply làm design cho thợ.
  • Tiệm có rất nhiều khách nails design.
  • Tiệm không trừ tiền supply.

LIÊN HỆ NGAY

HOT TIP NAILS

  • Phone: (813)-882-0008
  • Address: 8472 Sheldon Rd Tampa, Florida 33615
  • A/C/E gọi 8138820008 phone Tiệm or text/gọi 8139923030 Ryan

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin mua bán tiệm/tuyển thợ nail trên Website của EMS: Tại đây

Author

shinee

Leave a comment