;
Google Marketing

Hướng dẫn từng bước lấy ID tài khoản quảng cáo nhanh chóng

Quảng cáo trên Facebook là một công cụ mạnh mẽ cho phép các doanh nghiệp tiếp cận đối tượng mục tiêu của họ bằng các quảng cáo được nhắm mục tiêu cao. Tuy nhiên, để thiết lập chiến dịch quảng cáo trên Facebook, bạn cần có ID tài khoản quảng cáo. ID tài khoản quảng cáo là mã định danh duy nhất mà Facebook gán cho tài khoản quảng cáo của bạn. Điều cần thiết là phải có ID tài khoản quảng cáo để chạy quảng cáo trên Facebook. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về cách lấy ID tài khoản quảng cáo và bắt đầu chạy quảng cáo trên Facebook.

ID tài khoản quảng cáo là gì?

ID tài khoản quảng cáo là mã định danh duy nhất mà Facebook gán cho tài khoản quảng cáo của bạn. Điều cần thiết là phải có ID tài khoản quảng cáo để chạy quảng cáo trên Facebook. ID tài khoản quảng cáo được sử dụng để theo dõi hiệu suất quảng cáo của bạn, đặt ngân sách và tạo chiến dịch quảng cáo.

Cách tạo tài khoản quảng cáo trên Facebook

Để lấy ID tài khoản quảng cáo, bạn cần tạo tài khoản quảng cáo Facebook. Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách tạo tài khoản quảng cáo trên Facebook:

 • Bước 1: Truy cập Trình quản lý quảng cáo Facebook

Truy cập Trình quản lý quảng cáo Facebook và nhấp vào nút Tạo tài khoản.

 • Bước 2: Bấm vào Tạo tài khoản

Nhấp vào nút Tạo tài khoản và chọn Tài khoản quảng cáo từ menu thả xuống.

 • Bước 3: Nhập thông tin doanh nghiệp của bạn

Nhập thông tin doanh nghiệp của bạn, bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ và phương thức thanh toán.

 • Bước 4: Thêm phương thức thanh toán

Thêm phương thức thanh toán của bạn, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal.

 • Bước 5: Nhận ID tài khoản quảng cáo của bạn

Khi bạn đã hoàn tất quá trình thiết lập, Facebook sẽ chỉ định ID tài khoản quảng cáo cho tài khoản của bạn. Bạn có thể tìm ID tài khoản quảng cáo của mình bằng cách đi tới Trình quản lý quảng cáo và nhấp vào menu thả xuống Tài khoản quảng cáo. ID tài khoản quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị trong menu thả xuống.

Cách lấy ID tài khoản quảng cáo của bạn

Nếu đã có tài khoản quảng cáo trên Facebook, bạn có thể lấy ID tài khoản quảng cáo của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 • Chuyển đến Trình quản lý quảng cáo Facebook.
 • Nhấp vào menu thả xuống Tài khoản quảng cáo.
 • ID tài khoản quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị trong menu thả xuống.

Lấy ID tài khoản quảng cáo là một bước quan trọng trong việc thiết lập chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể tạo tài khoản quảng cáo trên Facebook và lấy ID tài khoản quảng cáo của mình. Sau khi có ID tài khoản quảng cáo, bạn có thể bắt đầu chạy quảng cáo trên Facebook và tiếp cận đối tượng mục tiêu của mình.

Câu hỏi thường gặp khi lấy ID tài khoản quảng cáo

 • Tôi có thể có nhiều tài khoản quảng cáo trên Facebook không?

Có, bạn có thể tạo nhiều tài khoản quảng cáo trên Facebook.

 • Tôi có cần trang Facebook để tạo tài khoản quảng cáo Facebook không?

Không, bạn không cần trang Facebook để tạo tài khoản quảng cáo trên Facebook.

 • Tôi có thể chạy quảng cáo trên Facebook mà không cần ID tài khoản quảng cáo không?

Không, bạn cần có ID tài khoản quảng cáo để chạy quảng cáo trên Facebook.

 • Tôi có thể thay đổi ID tài khoản quảng cáo của mình không?

Không, bạn không thể thay đổi ID tài khoản quảng cáo của mình. Nếu cần sử dụng một tài khoản quảng cáo khác, bạn sẽ cần tạo một tài khoản quảng cáo Facebook mới.

 • Tạo tài khoản quảng cáo Facebook có miễn phí không?

Có, tạo tài khoản quảng cáo trên Facebook là miễn phí. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải trả tiền cho các chiến dịch quảng cáo của mình.

 • Tôi có thể sử dụng ID tài khoản quảng cáo của người khác để chạy quảng cáo trên Facebook không?

Không, bạn không thể sử dụng ID tài khoản quảng cáo của người khác để chạy quảng cáo trên Facebook. Mỗi doanh nghiệp phải có tài khoản quảng cáo riêng.

 • Mất bao lâu để có ID tài khoản quảng cáo trên Facebook?

Thường mất vài phút để nhận ID tài khoản quảng cáo trên Facebook sau khi bạn hoàn tất quá trình thiết lập.

 • Tôi có thể xóa tài khoản quảng cáo Facebook của mình không?

Có, bạn có thể xóa tài khoản quảng cáo trên Facebook của mình bất kỳ lúc nào.

 • Tôi có thể chạy quảng cáo trên Facebook khi không có trang web không?

Có, bạn có thể chạy quảng cáo trên Facebook mà không cần trang web. Tuy nhiên, việc có một trang web có thể giúp cải thiện hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của bạn.

Nhìn chung, lấy ID tài khoản quảng cáo trên Facebook là một quy trình đơn giản cho phép doanh nghiệp chạy các chiến dịch quảng cáo được nhắm mục tiêu cao. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể tạo tài khoản quảng cáo trên Facebook và lấy ID tài khoản quảng cáo của mình. Với ID tài khoản quảng cáo của mình, bạn có thể bắt đầu chạy quảng cáo trên Facebook và tiếp cận đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả.

 • Các tùy chọn thanh toán cho quảng cáo trên Facebook là gì?

Facebook cung cấp một số tùy chọn thanh toán cho quảng cáo, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal và tín dụng quảng cáo trên Facebook.

 • Tôi có thể thay đổi phương thức thanh toán cho quảng cáo trên Facebook không?

Có, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán cho quảng cáo trên Facebook bất kỳ lúc nào bằng cách đi tới phần Thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo.

 • Làm cách nào để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo trên Facebook của tôi?

Để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo trên Facebook, bạn có thể theo dõi hiệu suất quảng cáo thường xuyên, thử nghiệm các định dạng quảng cáo và tùy chọn nhắm mục tiêu khác nhau, đồng thời điều chỉnh nội dung và ngân sách quảng cáo nếu cần.

 • Tôi có thể nhắm mục tiêu các vị trí cụ thể với chiến dịch quảng cáo trên Facebook của mình không?

Có, bạn có thể nhắm mục tiêu các vị trí cụ thể bằng chiến dịch quảng cáo trên Facebook của mình, chẳng hạn như quốc gia, tiểu bang, thành phố và thậm chí cả mã zip.

 • Tôi có thể chạy quảng cáo Facebook trên thiết bị di động không?

Có, bạn có thể tạo và quản lý quảng cáo Facebook trên thiết bị di động bằng cách sử dụng ứng dụng Trình quản lý quảng cáo Facebook.

 • Làm cách nào để đo lường mức độ thành công của chiến dịch quảng cáo trên Facebook?

Facebook cung cấp cho doanh nghiệp thông tin chi tiết về hiệu suất quảng cáo, bao gồm số lần hiển thị, số lần nhấp và tỷ lệ chuyển đổi. Bạn có thể sử dụng thông tin này để theo dõi mức độ thành công của chiến dịch quảng cáo và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để cải thiện kết quả.

Tóm lại, lấy ID tài khoản quảng cáo trên Facebook là một bước quan trọng để chạy các chiến dịch quảng cáo hiệu quả trên nền tảng này. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo của mình, bạn có thể tiếp cận đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả và đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

Author

Leave a comment