;
Việc làm nails

Tiệm Venetian 360 Nail Lounge tại S.Lamar Austin_Texas cần gấp thợ TCN, DIPPING

🙎🏻‍♀️ Có kinh nghiệm làm ombré , Design , Gel _X

Làm full time

Tiệm khách Mỹ trắng 99% – Khách sang nên Tips rất cao mỗi ngày

Chủ trực tiếp chia turn nên rất công bằng

Tiệm Open 11Am – 7pm, close Sunday

Tiệm hiện tại có ít thợ nên không khí vui vẻ không tranh giành và chủ chỉ làm khách hẹn hoặc khi tất cả thợ đã bận khách

Chị Em ai muốn thay đổi môi trường làm việc xin hãy gọi số phone Elisa ☎️ 7377817447 để biết thêm cách làm việc của Tiệm em

* Không kịp bắt phone xin đề lại tin nhắn, em sẽ liên lạc lại!

Author

Admin

Leave a comment