;

Tiệm Ga Nail ở Cumming, GA cần tìm thợ

– Thợ biết làm everything hay tay chân nước đều được. Tiệm có làm dịch vụ eyelash and facial. Nếu ko biết nghề sẽ được chủ train thêm tận tình
– Không khí làm việc hoà đồng, vui vẻ và chia turn công bằng. Chủ nice and thợ trong tiệm rất vui vẻ.
– Có chỗ ở cho thợ nếu cần
Liên hệ số phone 6786404676 gặp Alice
* Nếu em không nghe máy thì nt cho em nha
Thanks!!

Author

Leave a comment