;
Việc làm nails

Tiệm nail ở South Carolina cần thợ nail gấp!!!

Thợ chân tay nước bao lương 1.000 1 tuần/ 6 ngày.

Thợ tcn dipping bao lương 1.200/6 ngày.

Thợ Everything 1.500/ 6 ngày,

Tiệm khu Mỹ trắng, học sinh đại học, khách sang, tip cao, tiệm đông khách quanh năm ()

Yêu cầu thợ: có bằng South Carolina

Cell Phone: 843 456 9999 (Ms Nhung) nếu không nghe máy vui lòng gửi message

Thanks you

Author

Admin

Leave a comment