;

TUYỂN THỢ NAILS TẠI MONTREAL

Tiệm Dahlia Nails tuyển thợ nails yêu cầu:

  • Cần tuyển thợ bột có nhiều kinh nghiệm.
  • Tiệm sang, khách dễ thương, tip cao.
  • Môi trường làm việc thân thiện.
  • Tiệm bao lương, ăn chia.
  • Bảo đảm income ổn định cho thợ.

LIÊN HỆ NGAY

  • Address: Montreal (Trong CF Fairview Mall).
  • Phone: 438-885-0251 (Chị Anh).
  • Liên hệ Facebook: Tại đây.
Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin mua bán tiệm/tuyển thợ nail trên Website của EMS: Tại đây

Author

shinee

Leave a comment